designoverlay: show | hide | 30% | 60% | 90%

INFO

Regisseur, je hebt auteursrechten! Wees er zuinig op.

“De aanspraken van auteurs op een vergoeding  bij kabeldoorgifte of thuiskopiëring zijn niet van God gegeven. Er moet  voor gevochten worden, gesoebat, gepraat. Ook over de  verdeling van de opbrengsten uit die vergoeding tussen de diverse rechthebbenden staat niets in de Bijbel. Dat is een kwestie van ruzie maken en het dan eens worden.”

Wim Verstappen, oprichter VEVAM

VEVAM is de CBO voor regisseurs van audiovisuele werken. VEVAM incasseert voor haar leden auteursrechtelijke vergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte en thuiskopie.

Het lidmaatschap van VEVAM is gratis en staat open voor regisseurs van audiovisuele werken.

Lees meer »

 

Regisseurs gezocht  Er is mogelijk geld voor u beschikbaar, lees meer.

NIEUWS

  ALV 26 OKTOBER

  ALV 26 OKTOBER

  Op maandag 26 oktober a.s. vindt er weer een Algemene Ledenvergadering plaats bij het Mediafonds in Amsterdam, van 17.00u tot 19.00u. De officiële agenda wordt 10 oktober bekend gemaakt. Wij hopen op een grote opkomst!
  NIEUWE WET AUTEURSCONTRACTENRECHT IN WERKING GETREDEN

  NIEUWE WET AUTEURSCONTRACTENRECHT IN WERKING GETREDEN

  Goed nieuws voor makers! Per 1 juli 2015 is het nieuwe Auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe wettelijke bepalingen geven de makers een steviger positie ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten. In de afgelopen jaren is de onderhandelingspositie van scenaristen, regisseurs en acteurs steeds verder onder druk komen te staan. VEVAM is dan ook verheugd met de invoering van de nieuwe wet.

  Download de publicatie in het Staatsblad hier,
  WET AUTEURSCONTRACTENRECHT DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN

  WET AUTEURSCONTRACTENRECHT DOOR TWEEDE KAMER AANGENOMEN

  Nieuwsbericht PAM 13 februari 2015

  Op 12 februari 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet Auteurscontractenrecht aangenomen. Deze wet zal de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten verbeteren.

  De inhoudelijke behandeling van die wet vond plaats op 10 februari. Tijdens dat debat werd al duidelijk dat het wetsvoorstel op brede steun in de Tweede Kamer kon rekenen.

  De wet heeft lang op zich laten wachten. Al in 2010 is het voorontwerp ter consultatie gepubliceerd en in 2012 is het wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. De zogeheten filmrechtregeling uit dat voorstel bood volgens PAM - het samenwerkingsverband van de collectieve beheersorganisaties en beroepsorganisaties van scenarioschrijvers (Lira en Netwerk Scenarioschrijvers), regisseurs (VEVAM en Dutch Directors Guild) en Acteurs (NORMA en ACT)- onvoldoende garanties.

  PAM pleitte al sinds 2009 voor een niet voor afstand vatbare vergoeding voor makers en uitvoerende kunstenaars voor iedere vorm van exploitatie, die verplicht collectief wordt geïncasseerd bij de eind-exploitanten (zoals kabelmaatschappijen en Video on Demand-aanbieders). In juli 2014 werd de finale versie van het wetsvoorstel naar de Kamer gezonden door Staatssecretaris Teeven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht tegelijkertijd aan PAM en aan RODAP (het samenwerkingsverband van producenten, omroepen en distributeurs) om in gesprek te treden.

  Nadat de PAM CBO´s eind januari onder leiding van voorzitter Felix Rottenberg met RODAP een overeenkomst hebben gesloten over een belangrijk deel van de vergoedingen die uit hoofde van die filmregeling moeten worden afgedragen door de eindexploitanten, was de weg vrij voor een laatste Kamerbehandeling.

  Met het bereikte akkoord zullen scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs per 1 januari 2015 kabelvergoedingen gaan ontvangen, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet. Schrijvers en regisseurs ontvingen deze vergoedingen voorheen al via LIRA en VEVAM, acteurs ontvingen ze nog niet eerder. Daarnaast hebben LIRA, VEVAM en NORMA met RODAP op basis van vrijwillig collectief beheer afspraken gemaakt over een regeling voor vergoedingen voor Video on Demand-exploitaties.

  Alle aan het beraad deelnemende fracties (VVD, PVV, PvdA , SP en D66) toonden zich tevreden met het wetsvoorstel als geheel, en met het bereikte akkoord over de filmregeling in het bijzonder.

  Het wetsvoorstel zal 2,5 jaar na invoering tussentijds worden geëvalueerd en 5 jaar na invoering (wanneer ook de looptijd van de overeenkomst tussen RODAP en LIRA/VEVAM/NORMA eindigt) zal er een grondige evaluatie plaatsvinden.

  De wet is uiteindelijk met een overweldigende meerderheid aangenomen door de Kamer, 148 parlementariërs stemden vóór.

  PAM is verheugd met dit nieuws, omdat het de onderhandelings- en inkomenspositie van makers en uitvoerende kunstenaars in Nederland zal verbeteren. PAM hoopt nu op een spoedige behandeling van de wet in de Eerste Kamer, zodat de wet weldra in werking zal treden.

Rechtszaak Vevam vs UPC, Ziggo/Rodap

10 oktober a.s om 9.30 uur |
Paleis van Justitie, IJdok 20, 1013 MM… fb.me/4rdl7wDuA

door @VEVAM 424 dagen geleden

DDG roept hierbij alle regisseurs, die in hun lopende onderhandelingen over de VEVAM-bepaling of… fb.me/6mIK46fn8

door @VEVAM 431 dagen geleden

De successen van onze Duitse collega’s van de Bundes Verband Regie…. fb.me/6PVHUZ8rN

door @VEVAM 529 dagen geleden